Elegantní Bůh

Alternativní model jsoucna

Autor , Praha 2003

Předmluva
Úvod
Vysvětlení používaných pojmů

I. kapitola - Bůh
Pojem Boha
Mentalismus
Absolutní mysl
Poznávání Boha

II. kapitola - Vědomí
Světová mysl
Virtuální realita

III. kapitola - Bytost
Pojem Bytosti
Vývojové formy Bytosti
Model Bytosti
Proroci
Boží láska
Život mezi životy
Znovuzrození
Kvazi bytosti
Energeticko informační podstata Bytosti

IV. kapitola - Člověk
Pojem člověka
Energeticko informační podstata člověka
Kosmická hra
Mozek jako přijímač
Frekvence vysílání Světové mysli
Elektromagnetická aktivita mozku
Složky člověka
Intelekt a inteligence
Ego a egoismus
Samostřednost člověka
Lucidní snění, OBE
Regresní terapie
Rozpory jednotlivých –ismů
Poznámky

V. kapitola - Prostor a čas
Hmota
Vícedimenzionální vesmíry
Náhoda
Čas
Fraktální uspořádání časoprostoru
Astrologie
Homeopatie
Evoluce Vesmíru
Paranormální jevy

VI. kapitola - Reinkarance
Pojem reinkarnace
Smysl života z pohledu jednotlivých úrovní pravdy
Boží spravedlnost
Karma a svoboda rozhodnutí

VII. kapitola - Stvořený svět
Stvoření Světa
Model Světa Bytostí

VIII. kapitola – Universum
Jednota Univerza a dvojnost Stvořeného světa
Modely Boha

Doslov

Prameny a doporučená literatura